Zostań dyplomowanym Kierownikiem Kolonii

D.E.S. Pracownia Mediacji i Wspierania Rozwoju zaprasza na:

Kurs instruktażowy dla KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU

Program kursu realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dziennik Ustaw Nr 218 poz. 1696)

Dla kogo: dla osób, które są nauczycielami lub czynnymi instruktorami harcerskimi w stopniu co najmniej podharcmistrza lub osobami, które posiadają co najmniej 3-letni staż w pracy opiekuńczo – wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej.

Termin: 17 marca 2012 r. (sobota)

Czas trwania: 10 godzin lekcyjnych w skład których wchodzi 6 godzin wykładów oraz 4 godziny ćwiczeń.

W trakcie trwania kursu będą Państwo uczestniczyć w zajęciach z różnej tematyki, między innymi:

• planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku

• organizacja pracy kierownika placówki,

• współpraca z kadrą w placówce,

• prowadzenie dokumentacji w placówce wypoczynku,

• bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników

• i wiele innych ciekawych zagadnień.

Już w dniu zakończenia zajęć otrzymują Państwo zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktażowego dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, które jest ważne bezterminowo. Druki zaświadczeń o ukończeniu kursu są zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej i są ważne zarówno w kraju jak i na terenie całej Unii Europejskiej.

Ukończenie kursu kierowników kolonii daje prawo do wykonywania zawodu, jako kierownik placówki na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP.Cena kursu: PROMOCJA! Tylko 90 zł od osoby!

Szczegóły na stronie: www.des.edu.pl

Zapisy: pracownia@des.edu.pl lub tel.: 662 056 056, 602 177 880