Re: Hop hooooop!

Niektórzy są usprawiedliwieni. Taka ja – też byłam dziś w mieście wojewódzkim – dwa razy, ale mimo to znajduję czas, żeby kryptkę odpajęczyć i odmyszyć (odmyszować?)