Re: Co z nią zrobimy?

Czy jest Roman? No czyj?

A: swój,

B: jest Dobrem Wspólnym.

I żadne indywidualne podchody nie przejdą. Kolejka jest! Na długą listę społeczną zapisy.

Takie harcowniczki trzeba karać przykładnie, ku przestrodze.